Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ιστορία Ε΄ - (36 ) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

http://www.3dmekanlar.com/en/panorama-1453.html

πατήστε  στην  εικόνα  και  μεταφερθείτε  μέσω  3D  απεικόνισης  στις  τελευταίες  στιγμές  πριν  τη  Άλωση .

(όταν  μεταφερθείτε  εκεί  πατήστε  στην  κινούμενη  εικόνα  και  με  τη  βοήθεια  του  ποντικιού  σας -χρησιμοποιήστε τον τροχό κύλισης για μεγέθυνση και  Ecs για έξοδο - περιηγηθείτε  γύρω  από τα τείχη  της  Κων/πολης  κατά  την  διάρκεια  της  πολιορκίας  της  από  τους  Τούρκους )