Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Μαθηματικά (κεφ. 30-31 ) - Μονάδες μέτρησης μήκους (μετατροπές)

Μονάδας μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ. - m)

Υποδιαιρέσεις του μέτρου
  • δεκατόμετρο ή παλάμη (δεκ. - dm) - 1 δεκ. = 1/10 μ. ή 0,1 μ.
  • εκατοστόμετρο (εκ. - cm) - 1 εκ. = 1/100 μ. ή 0,01 μ.
  • χιλιοστόμετρο (χιλ. - mm) - 1 χιλ. = 1/1.000 μ. ή 0,001 μ.

Πολλαπλάσια του μέτρου
Το χιλιόμετρο (χμ. - km) - 1 χμ. = 1.000 μ.

Μετατροπές
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης μήκους σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με το 10, 100 ή 1.000.
Π.χ.
3,5 μ. Χ 10 = 35 δεκ.
3,5 μ. Χ 100 = 350 εκ.
3,5 μ. Χ 10 = 3.500 χιλ.
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με το 10, 100 ή 1.000.
Π.χ.
2.000 χιλ. : 10 = 200 εκ.
2.000 χιλ. : 100 = 20 δεκ.
2.000 χιλ. : 1.000 = 2 μ.

Στις μετατροπές θα σε βοηθήσει η παρακάτω "πυραμίδα":Πώς εκφράζουμε το αποτέλεσμα μιας μέτρησης μήκους
ακέραιος δεκαδικός συμμιγής κλάσμα μεικτός
160 εκ. 1,60 μ. 1μ. 60 εκ. 160/100 μ. 1 60/100 μ.
1.480 μ. 1,480 χμ. 1χμ. 480 μ. 1.480/1.000 χμ. 1 480/1.000 χμ. 
Πηγή: Εγκύκλιος παιδείαΕ Ξ Α Σ Κ Η Σ Η 

 ( Μέτρησε διάφορα  αντικείμενα )
Ταίριαξε τις κάρτες
Κάνε κλικ στις κάρτες που πιστεύεις ότι δηλώνουν το ίδιο μήκος
Πρόσεξε! Όπου βλέπεις κόμμα (,) θεώρησε ότι είναι τελεία. Δηλαδή 3,000 m είναι 3.000 μ.
Μέτρησε  το  μήκος  διάφορων  αντικειμένων (κλικ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου