Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Γλώσσα Στ΄ - (ενότ. 7) Επανάληψη

https://61de2dab2b7c7d11fab0a25a0bc7ee8382bb1e7d.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdLW1TZ2lidW5XS1U/https://f0617ea3caee41e0c62752bf2569e8882e741469.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeWmdXMmU3b1RWQlU/https://8481eb5b1e179fe9c4a6363d92354205417402c9.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeMDR5RTFjWHY3c3c/


https://8de2841e9d35676afa8f8a294285439f0ce80e37.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeNGNiNVl1MXF0YjQ/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14110051/aples-protaseis.htm


http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3788,16660/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου