Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Μαθηματικά Στ΄ - (6) Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμώνhttp://www.mathsisfun.com/images/multiplication-table.swf

https://8c75dc9a5895dda4b8c8e7b7ac1b1fb5d8805899.googledrive.com/host/0B8yOHoaJiX9ZfkpxX2JYUGVwQnpLX211NFBFcEVuMVNGMG1ZZTMtOGVQOG5SWjNaVDVzZTA/story.swf

http://notjustsums.com/TheWallMultiply.html

http://downloads.bbc.co.uk/skillswise/maths/ma13time/game/ma13tabl-game-tables-grid-find/timestables_2.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου