Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Μαθηματικά Ε΄ - (39) Πρόσθεση & αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

http://cnode4.slideboom.com/presentations/478243/presentation.swf?slideboom_skin=1

http://cnode4.slideboom.com/presentations/465755/presentation.swf?slideboom_skin=0

http://www.mathplayground.com/computation/Add_Fractions_MP_secure.swf

http://www.mathplayground.com/computation/Sub_Fractions_MP_secure.swf

http://www.math-play.com/Fractions-Jeopardy/play.swf

http://www.math-play.com/game%20board%20adding%20fractions.swf

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_add_uncommon.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου