Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Μαθηματικά Ε΄ - (30-31) Μονάδες μέτρησης μήκους (μετατροπές)

 


Πώς εκφράζουμε το αποτέλεσμα μιας  μέτρησης μήκους
ακέραιος δεκαδικός συμμιγής κλάσμα μεικτός
160 εκ. 1,60 μ. 1μ. 60 εκ. 160/100 μ. 1 60/100 μ.
1.480 μ. 1,480 χμ. 1χμ. 480 μ. 1.480/1.000 χμ. 1 480/1.000 χμ.  


http://www.hbschool.com/activity/length_strength1_centi/


http://www.oswego.org/ocsd-web/match/matchgeneric.asp?filename=metriclength

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου