Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Ιστορία Στ΄ - (Ε12) Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορείαhttps://99025ca17eac9614ea4c7857db24f1d6def64290.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdb2lZTUNhSFVLX28/interaction.html


http://atheo.gr/yliko/isst/e12.q/index.html


Γλώσσα Στ΄ - (Ε11) Το Κυπριακό ζήτημα
https://ed904c2baa2de82e4be6ece12572f79dd5d4d63f.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdTEkxdktQYTBjanc/interaction.html


http://atheo.gr/yliko/isst/e11.q/index.html

Μαθηματικά Στ΄ - (71) Όγκος κυλίνδρουhttp://www.calcfun.com/calc-18-ogkos-kylindrou.html

υπολογίστε  τον  όγκο  κυλίνδρων

Μαθηματικά Στ΄ - (70) Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου