Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Ιστορία Στ΄ - (Ε8) Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμοςhttp://cnode4.slideboom.com/presentations/1129240/presentation.swf?slideboom_skin=0


http://cnode4.slideboom.com/presentations/1243057/presentation.swf?slideboom_skin=0


http://cnode4.slideboom.com/presentations/773253/presentation.swf?slideboom_skin=0


http://atheo.gr/yliko/isst/e8/interaction.html


http://atheo.gr/yliko/isst/e8.q/index.html


 
              


Γεωγραφία Στ΄ - (43) Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

 http://atheo.gr/yliko/geost/amerikipol/index.html


http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2965http://photodentro.edu.gr/photodentro/map_samerica_4_pidx0014082/s_america_map4.swf


http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2745

Ιστορία Στ΄ - (Ε7) Το Αλβανικό Έποςhttp://cnode4.slideboom.com/presentations/1222194/presentation.swf?slideboom_skin=0


http://atheo.gr/yliko/isst/e7/interaction.html


http://atheo.gr/yliko/isst/e7.q/index.html

Γλώσσα Στ΄ - (ενοτ. 16) Tο άγαλμα που κρύωνε


                                  

Γλώσσα Στ΄ - (ενοτ. 16) Στο μουσείο


                   Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Φυσική Στ΄ - (Αναπαραγωγικό σύστημα) Η αρχή της ζωής

                                                                 


                

     
                
          
                
                

Γεωγραφία Στ΄ - (41) Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

http://atheo.gr/yliko/geost/amerikipol/index.html


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10659/extras/gstd39_namerica-data/index.html

Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής σε αριθμούς! 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ποια είναι τα κράτη της Βόρειας Αμερικής,
 οι πρωτεύουσές τους, ο πληθυσμός κ.ά.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10659/extras/gstd41_namerica_politikos_map/index.html

 Πολιτικός χάρτης της Βόρειας Αμερικής!! 
Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε τον πολιτικό χάρτη της Βόρειας Αμερικής


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10659/extras/gstd41_usa-10cities/index.html

 Πολιτικός χάρτης της Βόρειας Αμερικής!! 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε που βρίσκονται οι 10 μεγαλύτερες πόλεις των Η.Π.Α.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10659/extras/gstd41_panama_canal/index.html
Η διώρυγα του Παναμά!