Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Γεωγραφία Ε΄ - (24) Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
http://users.sch.gr/sjolltak/moodledata/geo/delta_aksiou/engage.swf

http://photodentro.edu.gr/photodentro/ged24_gr-oiko-map_pidx0013400/oikolog3.swf

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_home_el.html

http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr/mde7/grammenou/index.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου