Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Γεωγραφία Ε΄ - (4) Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακαhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4593,20777/extras/ged04_klimaka-whatisit/index.html


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4593,20777/extras/ged04_klimaka/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου