Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει-----Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται-----Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας-----Ενώ προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα πάντα γύρω από τη ζωή, τα παιδιά μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή-----Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Μαθηματικά Στ΄ - (58) Σχεδιάζω γωνίες

http://cnode4.slideboom.com/presentations/740723/presentation.swf?slideboom_skin=0

http://www.authorstream.com/player.swf?fb=0&nb=1&rl=0&ap=0&hst=atheo.gr&ct=2&c=&pl=as&p=2483986_635668256291505035&fi=1

http://www.mathsisfun.com/geometry/images/construct-angle-protractor.swf

http://www.teacherled.com/resources/anglemeasure/anglemeasureload.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου